Anh đã có vợ con riêng Như bông hoa riềng nửa đắng nửa cay...

Anh đã có vợ con riêng, 
  Như bông hoa riềng nửa đắng nửa cay.
  Anh đã có vợ cầm tay,
  Anh còn tơ tưởng chốn này làm chi.
"Anh đã có vợ con riêng, Như bông hoa riềng nửa đắng nửa cay. Anh đã có vợ cầm tay, Anh còn tơ tưởng chốn này làm chi."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận