Anh chê thao anh mặc lụa tơ tằm Anh xa em không lựa tháng...

Anh chê thao anh mặc lụa tơ tằm, 
  Anh xa em không lựa tháng không rằm mà xa.
"Anh chê thao anh mặc lụa tơ tằm, Anh xa em không lựa tháng không rằm mà xa."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận