Anh cầm sào cho giỏi Anh bỏ ống dọi cho thông Chàng ơi thuyền...

Anh cầm sào cho giỏi,
  Anh bỏ ống dọi cho thông,
  Chàng ơi, thuyền lướt giữa dòng,
  Tố dông ai mược tố, đững có dông bỏ nàng.
"Anh cầm sào cho giỏi, Anh bỏ ống dọi cho thông, Chàng ơi, thuyền lướt giữa dòng, Tố dông ai mược tố, đững có dông bỏ nàng."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận