Ăn trầu chọn lấy cau khô Trèo lên Ba Dội có cô bán hàng...

Ăn trầu chọn lấy cau khô
  Trèo lên Ba Dội  có cô bán hàng
  Cô bán hàng lòng cô buồn bã
  Bóng xế chiều bóng ngả về tây
  Đợi cô ba bảy hai mốt năm nay.
"Ăn trầu chọn lấy cau khô Trèo lên Ba Dội có cô bán hàng Cô bán hàng lòng cô buồn bã Bóng xế chiều bóng ngả về tây Đợi cô ba bảy hai mốt năm nay."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận