Ăn rươi chịu bão cho cam Không ăn chịu bão thế gian cũng nhiều...

Ăn rươi chịu bão cho cam 
  Không ăn chịu bão, thế gian cũng nhiều.
"Ăn rươi chịu bão cho cam Không ăn chịu bão, thế gian cũng nhiều."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận