An Phú nấu kẹo mạch nha Làng Vòng làm cốm để mà tiến vua...

An Phú  nấu kẹo mạch nha, 
  Làng Vòng  làm cốm để mà tiến vua.
  Họ Lại làm giấy sắc vua,
  Làng Láng  mở hội kéo cờ hùng nghê.
"An Phú nấu kẹo mạch nha, Làng Vòng làm cốm để mà tiến vua. Họ Lại làm giấy sắc vua, Làng Láng mở hội kéo cờ hùng nghê."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận