Ai về Phú Thọ cùng ta Vui ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười...

Ai về Phú Thọ  cùng ta, 
  Vui ngày giỗ tổ  tháng ba mùng mười. 
  Dù ai đi ngược về xuôi, 
  Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.
"Ai về Phú Thọ cùng ta, Vui ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười. Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận