Ai ơi chớ vội cười nhau Ngắm mình cho tỏ trước sau hãy cười...

Ai ơi chớ vội cười nhau, 
  Ngắm mình cho tỏ trước sau hãy cười.
"Ai ơi chớ vội cười nhau, Ngắm mình cho tỏ trước sau hãy cười."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận