Ai ơi ăn ở cho lành Tu nhân tích đức để dành về sau...

Ai ơi ăn ở cho lành, 
  Tu nhân tích đức để dành về sau.
"Ai ơi ăn ở cho lành, Tu nhân tích đức để dành về sau."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận