Ai người đánh thức đêm trường mộng Ai soi đường lồng lộng ánh từ...

Ai người đánh thức đêm trường mộng
 Ai soi đường lồng lộng ánh từ quang
 Ai thắp lửa bồ đề toả sáng
 Đạo vô vi sưởi ấm cả trần gian
"Ai người đánh thức đêm trường mộng Ai soi đường lồng lộng ánh từ quang Ai thắp lửa bồ đề toả sáng Đạo vô vi sưởi ấm cả trần gian"
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận