Ai ngờ ra dạ bạc đen Say bên nhan sắc bỏ bên ngãi tình...

Ai ngờ ra dạ bạc đen, 
  Say bên nhan sắc bỏ bên ngãi tình. 
  Để cho em vò võ một mình, 
  Tương tư khắc khoải, bệnh thất tình đầy vơi? 
  Trách thân mà lại giận trời...
"Ai ngờ ra dạ bạc đen, Say bên nhan sắc bỏ bên ngãi tình. Để cho em vò võ một mình, Tương tư khắc khoải, bệnh thất tình đầy vơi? Trách thân mà lại giận trời..."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận