Ai mà thấy khó nẫu dong Anh đây thấy khó anh mong kết đạo...

Ai mà thấy khó nẫu dong, 
  Anh đây thấy khó, anh mong (kết) đạo hằng.
"Ai mà thấy khó nẫu dong, Anh đây thấy khó, anh mong (kết) đạo hằng."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận