Ai mà quyết chí tu hành Có đi Yên Tử mới đành lòng tu...

Ai mà quyết chí tu hành, 
  Có đi Yên Tử  mới đành lòng tu.
  Chữ rằng phi hữu phi vô, 
  Có đi Đông độ mới đồ Tây phương.
"Ai mà quyết chí tu hành, Có đi Yên Tử mới đành lòng tu. Chữ rằng phi hữu phi vô, Có đi Đông độ mới đồ Tây phương."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận