Ai lên ta nhắn với mình Đừng quên ngãi cũ đừng khinh ta nghèo...

Ai lên ta nhắn với mình, 
  Đừng quên ngãi cũ, đừng khinh ta nghèo.
  Đường xa rú rậm cheo leo,
  Nhớ khi ăn đọt cùng trèo Ba Xanh .
"Ai lên ta nhắn với mình, Đừng quên ngãi cũ, đừng khinh ta nghèo. Đường xa rú rậm cheo leo, Nhớ khi ăn đọt cùng trèo Ba Xanh ."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận