Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới.

Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới.
"Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới."
Danh ngôn giáo dục Leibniz
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận