Ai là người giàu có Đó là người biết vui mừng với phần của...

Ai là người giàu có? Đó là người biết vui mừng với phần của mình.
-
Who is rich? He that rejoices in his portion.
"Ai là người giàu có? Đó là người biết vui mừng với phần của mình. - Who is rich? He that rejoices in his portion."
Danh ngôn hạnh phúc Benjamin Franklin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận