Ai kêu ai hú bên sông Tôi đang vá áo cho chồng tôi đây...

Ai kêu, ai hú bên sông,
  Tôi đang vá áo cho chồng tôi đây.
"Ai kêu, ai hú bên sông, Tôi đang vá áo cho chồng tôi đây."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận