Ai đi đâu đấy hỡi ai Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm...

Ai đi đâu đấy hỡi ai,
  Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm.
"Ai đi đâu đấy hỡi ai, Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận