Ai cũng có tài năng ở tuổi hai mươi lăm Điều khó là có...

Ai cũng có tài năng ở tuổi hai mươi lăm. Điều khó là có nó ở tuổi năm mươi.
-
Everyone has talent at twenty-five. The difficulty is to have it at fifty.
"Ai cũng có tài năng ở tuổi hai mươi lăm. Điều khó là có nó ở tuổi năm mươi. - Everyone has talent at twenty-five. The difficulty is to have it at fifty."
Danh ngôn tuổi trẻ Edgar Degas
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận