Ai ăn cau cưới thì đền Tuổi tôi còn bé chưa nên lấy chồng

Ai ăn cau cưới thì đền
  Tuổi tôi còn bé chưa nên lấy chồng
"Ai ăn cau cưới thì đền Tuổi tôi còn bé chưa nên lấy chồng"
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận