Trong hoạn nạn mới biết ai là người bạn tốt Tức là trong...

“Trong hoạn nạn mới biết ai là người bạn tốt.”
 Tức là trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì mới biết được ai là bạn ai là thù, ai là người giúp ta và ai là người bỏ rơi.
"“Trong hoạn nạn mới biết ai là người bạn tốt.” Tức là trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì mới biết được ai là bạn ai là thù, ai là người giúp ta và ai là người bỏ rơi."
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận