Thất bại không bao giờ xảy ra nếu quyết tâm thành công của...

“Thất bại không bao giờ xảy ra nếu quyết tâm thành công của chúng ta đủ mạnh”
"“Thất bại không bao giờ xảy ra nếu quyết tâm thành công của chúng ta đủ mạnh”"
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận