“Ngày mới bắt đầu với suy nghĩ mới và sức mạnh mới”

“Ngày mới bắt đầu với suy nghĩ mới và sức mạnh mới”
"“Ngày mới bắt đầu với suy nghĩ mới và sức mạnh mới”"
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận