“Cướp giật đây, giơ tay lên không tao báo công an”

“Cướp giật đây, giơ tay lên không tao báo công an”
"“Cướp giật đây, giơ tay lên không tao báo công an”"
Câu nói hài hước
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận