Cuộc sống không phải là đi tìm con người thật của bạn Cuộc...

“Cuộc sống không phải là đi tìm con người thật của bạn. Cuộc sống tạo ra bản thân bạn.”
"“Cuộc sống không phải là đi tìm con người thật của bạn. Cuộc sống tạo ra bản thân bạn.”"
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận