“Cơ hội luôn chào đón chúng ta, hãy nắm lấy nó”

“Cơ hội luôn chào đón chúng ta, hãy nắm lấy nó”
"“Cơ hội luôn chào đón chúng ta, hãy nắm lấy nó”"
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận