Chúng ta biết chúng là là ai nhưng chúng ta không biết những...

“Chúng ta biết chúng là là ai, nhưng chúng ta không biết những điều chúng ta có thể làm được”
"“Chúng ta biết chúng là là ai, nhưng chúng ta không biết những điều chúng ta có thể làm được”"
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận