Bạn không bao giờ quá già để thiết lập một mục tiêu mới...

“Bạn không bao giờ quá già để thiết lập một mục tiêu mới hay để mơ một giấc mơ mới”
"“Bạn không bao giờ quá già để thiết lập một mục tiêu mới hay để mơ một giấc mơ mới”"
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận