Anh về để áo lại đây Ðêm khuya em đắp gió tây lạnh...

- Anh về để áo lại đây, 
  Ðêm khuya em đắp, gió tây lạnh lùng. 
  - Lạnh lùng, em lấy mùng đắp đỡ, 
  Anh đem áo anh về kẻo vợ anh ghen.
"- Anh về để áo lại đây, Ðêm khuya em đắp, gió tây lạnh lùng. - Lạnh lùng, em lấy mùng đắp đỡ, Anh đem áo anh về kẻo vợ anh ghen."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận