Anh về để áo lại đây Đêm khuya em đắp gió Tây lạnh...

- Anh về để áo lại đây, 
  Đêm khuya em đắp, gió Tây lạnh lùng.
  - Đêm khuya em tạm đắp mền bông,
  Để anh áo mặc, về không mẹ rầy.
"- Anh về để áo lại đây, Đêm khuya em đắp, gió Tây lạnh lùng. - Đêm khuya em tạm đắp mền bông, Để anh áo mặc, về không mẹ rầy."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận