Anh về để áo lại đây Đêm khuya em đắp gió Tây lạnh...

- Anh về để áo lại đây, 
  Đêm khuya em đắp, gió Tây lạnh lùng.
  - Đêm khuya em tạm đắp mền bông,
  Để anh áo mặc, về không mẹ rầy.
"- Anh về để áo lại đây, Đêm khuya em đắp, gió Tây lạnh lùng. - Đêm khuya em tạm đắp mền bông, Để anh áo mặc, về không mẹ rầy."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu

Thêm nội dung

Xem thêm >