Anh về để áo lại đây Để khuya em đắp gió Tây lạnh...

- Anh về để áo lại đây, 
  Để khuya em đắp gió Tây lạnh lùng. 
  - Lạnh lùng lấy mùng mà đắp, 
  Trả áo anh về đi học kẻo trưa.
"- Anh về để áo lại đây, Để khuya em đắp gió Tây lạnh lùng. - Lạnh lùng lấy mùng mà đắp, Trả áo anh về đi học kẻo trưa."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận