Xin người hiếu tử lắng khuyên thì nuôi nấng cho tròn đạo con Kẻo...

Xin người hiếu tử lắng khuyên
 thì nuôi nấng cho tròn đạo con
 Kẻo khi sông cạn, đá mòn
 Phú nga phú ủy có còn ra chi.
"Xin người hiếu tử lắng khuyên thì nuôi nấng cho tròn đạo con Kẻo khi sông cạn, đá mòn Phú nga phú ủy có còn ra chi."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận