Với hầu hết mọi người cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích...

Với hầu hết mọi người, cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích, nó là câu chuyện phiêu lưu.
For most people life is not a fairy tale, it is an adventure.
"Với hầu hết mọi người, cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích, nó là câu chuyện phiêu lưu. For most people life is not a fairy tale, it is an adventure."
Danh ngôn cuộc sống Ana Monnar
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận