Người duy nhất không mắc sai lầm chính là người không làm gì cả...

Người duy nhất không mắc sai lầm chính là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm, miễn là bạn không mắc cùng một sai lầm hai lần.
"Người duy nhất không mắc sai lầm chính là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm, miễn là bạn không mắc cùng một sai lầm hai lần."
Danh ngôn sự nghiệp Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận