Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị...

Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại.
"Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại."
Danh ngôn sự nghiệp Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận