Vỏ bọc cải trang mà cơ hội yêu thích nhất là rắc rối Opportunity's...

Vỏ bọc cải trang mà cơ hội yêu thích nhất là rắc rối.
-
Opportunity's favorite disguise is trouble.
"Vỏ bọc cải trang mà cơ hội yêu thích nhất là rắc rối. - Opportunity's favorite disguise is trouble."
Danh ngôn công việc Frank Tyger
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận