Tuổi tác và hôn nhân là tất cả những gì chúng ta mong ước...

Tuổi tác và hôn nhân là tất cả những gì chúng ta mong ước và hối hận.
"Tuổi tác và hôn nhân là tất cả những gì chúng ta mong ước và hối hận."
Danh ngôn gia đình R. Xtiut
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận