Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc It is not by...

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.
-
It is not by the gray of the hair that one knows the age of the heart.
"Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc. - It is not by the gray of the hair that one knows the age of the heart."
Danh ngôn tuổi trẻ Edward Bulwer-Lytton
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận