Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân Self...

Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân.
-
Self-conceit may lead to self-destruction.
"Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân. - Self-conceit may lead to self-destruction."
Danh ngôn tâm hồn Aesop
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận