Trưởng thành rồi mới biết tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất...

Trưởng thành rồi mới biết tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
"Trưởng thành rồi mới biết tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất."
Danh ngôn cuộc sống Cả đời chỉ cần một người là em - Hốt Nhiên Chi Gian
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận