Trước hôn nhân ai cũng là thi sĩ Trong hôn nhân ai cũng là...

Trước hôn nhân, ai cũng là thi sĩ
 Trong hôn nhân, ai cũng là gián điệp
 Sau ly hôn, tất cả đều là nhà phê bình.
"Trước hôn nhân, ai cũng là thi sĩ Trong hôn nhân, ai cũng là gián điệp Sau ly hôn, tất cả đều là nhà phê bình."
Danh ngôn gia đình M. Crichton
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận