Trong toán học nghệ thuật nêu vấn đề có giá trị cao hơn việc...

Trong toán học, nghệ thuật nêu vấn đề có giá trị cao hơn việc giải quyết nó.
-
In mathematics the art of proposing a question must be held of higher value than solving it.
"Trong toán học, nghệ thuật nêu vấn đề có giá trị cao hơn việc giải quyết nó. - In mathematics the art of proposing a question must be held of higher value than solving it."
Danh ngôn khoa học Georg Cantor
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận