Trọng thầy mới được làm thầy.

Trọng thầy mới được làm thầy.
"Trọng thầy mới được làm thầy."
Danh ngôn giáo dục Ngạn ngữ Trung Quốc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận