Trong bánh hamburger có nhiều tương lai hơn trong bóng chày There's a lot...

Trong bánh hamburger có nhiều tương lai hơn trong bóng chày.
There's a lot more future in hamburgers than in baseball.
"Trong bánh hamburger có nhiều tương lai hơn trong bóng chày. There's a lot more future in hamburgers than in baseball."
Danh ngôn kinh doanh Ray Kroc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận