Trí óc già nua cũng như những chú ngựa già nua Bạn phải để...

Trí óc già nua cũng như những chú ngựa già nua. Bạn phải để chúng luyện tập nếu bạn muốn chúng hoạt động được tốt.
-
Old minds are like old horses. You must exercise them if you wish to keep them in working order.
"Trí óc già nua cũng như những chú ngựa già nua. Bạn phải để chúng luyện tập nếu bạn muốn chúng hoạt động được tốt. - Old minds are like old horses. You must exercise them if you wish to keep them in working order."
Danh Ngôn trí tuệ John Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận