Trải qua một việc thêm một phần trí khôn.

Trải qua một việc thêm một phần trí khôn.
"Trải qua một việc thêm một phần trí khôn."
Danh ngôn công việc Ngạn ngữ Trung Quốc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận