Tôi đã thất bại và vấp ngã liên tiếp trong cuộc đời mình Đó...

Tôi đã thất bại và vấp ngã liên tiếp trong cuộc đời mình. Đó là lý do đơn giản khiến tôi thành công.
 Michael Jordan.
"Tôi đã thất bại và vấp ngã liên tiếp trong cuộc đời mình. Đó là lý do đơn giản khiến tôi thành công. Michael Jordan."
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận