Tòa án lương tâm không bao giờ ngơi nghỉ.

Tòa án lương tâm không bao giờ ngơi nghỉ.
"Tòa án lương tâm không bao giờ ngơi nghỉ."
Danh ngôn tính cách T. Fuller (Anh)
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận