Tình yêu làm được một cái gì đấy Tiền bạc làm được tất cả...

Tình yêu làm được một cái gì đấy. Tiền bạc làm được tất cả. – Ngạn ngữ Đức
"Tình yêu làm được một cái gì đấy. Tiền bạc làm được tất cả. – Ngạn ngữ Đức"
Status hay về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận