Tình yêu không vô vọng bởi vì sự nản lòng mà bởi nó được...

Tình yêu không vô vọng bởi vì sự nản lòng, mà bởi nó được thỏa lòng. Người ta yêu hóa thành cát bụi khi ta có họ.
Love is not vain because it is frustrated, but because it is fulfilled. The people we love turn to ashes when we posess them.
"Tình yêu không vô vọng bởi vì sự nản lòng, mà bởi nó được thỏa lòng. Người ta yêu hóa thành cát bụi khi ta có họ. Love is not vain because it is frustrated, but because it is fulfilled. The people we love turn to ashes when we posess them."
Danh ngôn tình yêu Marcel Proust
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận